Ние сме една група ученици от 8-12 клас от СУ „Иван Вазов“ гр. Мездра изпълнена с ентусиазъм и идеи, която работи по проекта „Училище посланик на ЕП“.

Ние работим върху проблеми от всякакво естество, като например:

  • Тормоза в училище
  • Дезинформацията
  • Неравенството между половете
  • Замърсяването на околната среда

Също така работим за промотирането на кампанията „Този път ще гласувам“ и цифровизирането на Северозападния регион.

Нашата цел е да се срещаме с хора, които имат опит в тези сфери, за да ни дадат нужните съвети за решението на горепосочените проблеми.

За проекта:

Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Програмата за училища посланици се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Линк към сайта на проекта : bit.ly/2ZlRNtS