Ние от екипа на Младшите посланици на СУ „Иван Вазов“ гр. Мездра участваме и изработваме брошури против насилието в училище.

Бъди приятел, а не побойник!

Гласуването е важно!

Също както изработихме брошури за това как трябва да бъдем солидарни един към друг, ние подготвихме и брошури за да подбудим хората да гласуват на Европейските избори през Май 2019г.